Điều khoản giá cả trong hợp đồng ngoại thương được quy định như thế nào?

điều khoản giá cá trong hợp đồng

Trong một bản hợp đồng, rất nhiều điều khoản được nhắc đến mà mỗi nhà kinh doanh cần phải chú ý. Đặc biệt là về điều khoản giá cả trong hợp đồng được nhiều người chú tâm bởi nó liên quan đến toàn bộ trong quá trình kinh doanh nói chung. Hãy cùng Aramex tìm hiểu về vấn đề này nhé!

I. Thông tin cơ bản về hợp đồng thương mại

1. Khái niệm

Đó là văn bản thỏa thuận (hợp đồng) giữa người mua và người bán ở 2 nước khác nhau về việc mua bán hàng hóa (ngoại thương).

Bên bán hàng gọi là nhà xuất khẩu, bán hàng cho bên kia để thu tiền hàng.

Bên mua hàng gọi là nhà nhập khẩu, chuyển tiền cho bên xuất khẩu và nhận hàng.

2. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng Ngoại Thương

điều khoản giá cá trong hợp đồng

Điều kiện thứ nhất: Chủ thể HĐNT phải hợp pháp – Nếu là pháp nhân

Phải có giấy phép thành lập, giấy chứng nhận ĐKKD, Điều lệ hoạt động…

Người ký HĐ phải có thẩm quyền ký :

+ Đại diện theo pháp luật: 

Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ DN hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

TGĐ, GĐ hoặc Chủ tịch HĐQT (nếu Điều lệ quy định)

+ Đại diện theo ủy quyền:

Là người được Tổng Giám Đốc, giám đốc ủy quyền

Là chi nhánh (GĐ) nếu được ủy quyền

Người đại diện chỉ được ký kết  hợp đồng trong phạm vi được ủy quyền

Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch hợp đồng biết về phạm vi đại diện của mình.

– Hậu quả của hợp đồng do người không có quyền đại diện ký kết và thực hiện

Điều kiện hiệu lực thứ 2: Nội dung hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp

– Mục đích và ND của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức XH:

+ Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể hợp đồng thực hiện hành vi nhất định học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

Ví dụ: Điều 70, 71 Luật Thương mại 2005 nêu rõ những nội dung bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

+ Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

– Khi mục đích và nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì sẽ bị tuyên bố vô hiệu.

Xem thêm: Thông tin về chứng nhận CCC

Điều kiện hiệu lực thứ 3: Hình thức hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp

Khi nói đến hình thức của hợp đồng ngoại thương thường có hai quan điểm:

Quan điểm thứ nhất: hợp đồng  ngoại thương có thể được ký kết bằng lời nói, bằng văn bản, bằng hành vi hay bằng bất kỳ hình thức nào khác do các bên tự do thoả thuận ( Anh, Pháp Mỹ… )

Quan điểm thứ hai: Hợp đồng ngoại thương phải được ký kết dưới hình thức văn bản  ( Việt Nam, TQ…)

II. Những thông tin cần biết về những điều khoản giá cả được quy định trong hợp đồng

Xác định điều khoản giá cả trong hợp đồng

Để thiết lập điều khoản giá cả cho một lô hàng, bạn cần căn cứ các điều kiện sau:

1.Đồng tiền tính giá

Giá cả trong mua bán quốc tế có thể được thể hiện bằng đồng tiền của nước xuất khẩu hoặc của nước nhập khẩu, hoặc của một nước thứ ba. Việc xác định loại tiền nào là tùy hàng hóa, tập quán mua bán, vị trí, sức mua của đồng tiền và ý đồ của một trong hai bên.

hợp đồng

Theo quy định của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khi ghi đồng tiền trong hợp đồng phải ghi đủ tên nước và tên đồng tiền: USD, SGD, JPY,…

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp trong xuất nhập khẩu

2.Phương pháp quy định giá

Giá cả trong các hợp đồng ngoại thương thường bị thay đổi bởi nhiều yếu tố chi phối như quan hệ cung cầu, thời tiết thay đổi, biến động chính trị – xã hội,…Khi quy định điều khoản giá cả người ta thường áp dụng các phương pháp sau: 

– Giá cố định (Fixed price):

Là giá cả được quy định vào lúc ký kết hợp đồng và không được sửa đổi nếu không có sự thỏa thuận khác. Phương pháp này thường được áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn hiệu lực ngắn, giá cả ít biến động, hay mua bán ở một số thị trường đặc biệt. Trong hợp đồng các bên có thể ghi: 300 USD/MT

– Giá linh hoạt (Flexible price) 

Là giá có thể chỉnh lại (Revisable price) là giá đã được xác định trong lúc ký kết hợp đồng, nhưng có thể được xem xét lại sau này, vào lúc giao hàng,…Phương pháp này được áp dụng khi giá trị trường của hàng hóa đó có sự biến động tới một mức nhất định. Trong hợp đồng các bên phải quy định giá gốc, tỷ lệ biến động, thời gian định lại giá, nguồn tài liệu tham khảo. 

– Giá quy định sau

Là giá cả không được xác định ngay khi ký kết hợp đồng mua bán, mà được xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng. Giá quy định sau có thể là giá cố định hoặc giá linh hoạt.

– Giá di động (sliding scale price) 

Là giá cả được tính toán dứt khoát vào lúc thực hiện hợp đồng trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có đề cập tới những biến động về chi phí sản xuất trong thời ký thực hiện hợp đồng. 

Ngày nay, phương pháp tính giá di động được nhiều người vận dụng là phương pháp do Ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên Hợp Quốc đề ra trong văn bản gọi là “Điều kiện chung cung cấp thiết bị”. Theo đó, giá di động được tính bằng công thức: 

điều khoản giá cả

Trong đó:

P là giá cuối cùng, dùng để thanh toán

P0 là giá cơ sở được quy định khi ký hợp đồng

A, B, C thể hiện cơ cấu giá cả bằng mức % của các yếu tố mà tổng số là 1.

A là tỷ trọng của chi phí cố định

B là tỷ trọng của các chi phí về nguyên vật liệu

C là tỷ trọng của các chi phí về nhân công

blà giá nguyên vật liệu ở thời điểm xác định giá cuối cùng

bo là giá nguyên vật liệu ở thời điểm ký kết hợp đồng

c1 là tiền lương hoặc chỉ số tiền lương ở thời điểm xác định giá cuối cùng

clà tiền lương hoặc chỉ số tiền lương ở thời điểm ký kết hợp đồng.

Để đảm bảo tính toán chính xác, khi ký hợp đồng, các bên phải làm rõ: giá hàng, các tỷ lệ cấu thành, thời gian tính lại giá, nguồn tài liệu để tham khảo

3.Điều kiện cơ sở giao hàng có liên quan đến giá cả hàng hóa.

Ví dụ: 300 USD/ MT theo điều kiện FOB Hải Phòng Incoterms 2010.

4.Giảm giá

Trong thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay, để kích thích tiêu thụ, người ta sử dụng rất nhiều loại giảm giá khác nhau. Tính ra có đến gần 20 loại giảm giá.

Nếu xét về nguyên nhân giảm giá, chúng ta có thể kể đến các loại giảm giá như sau:

  • Giảm giá do trả tiền sớm
  • Giảm giá thời vụ
  • Giám giá do hoàn trả lại hàng mà trước đó đã mua
  • Giảm giá đối với những thiết bị đã dùng rồi
  • Giảm giá do mua với số lượng lớn

Nếu xét về cách tính các loại giảm giá, chúng ta thấy có các loại giảm giá:

– Giảm giá đơn, thường được biểu hiện bằng một mức % nhất định so với giá hàng

– Giảm giá kép (còn gọi là giảm giá liên hoàn), là một chuỗi liên hoàn các giảm giá đơn mà người mua được hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 

– Giảm giá lũy tiền là loại giảm giá có mức tăng dần theo số lượng hàng được mưa bán trong một đượt giao dịch nhất định.

– Giảm giá tặng thưởng (bonus) là loại giảm giá mà người bán thưởng cho người mua thường xuyên, nếu trong một thời gian nhất định (như 6 tháng, một năm), tổng số tiền mua hàng đạt tới một mức nhất định.

Tuy nhiên, giảm giá chỉ là sự phân chia lợi nhuận giữa các bên.

Tóm lại một điều khoản giá cả trong hợp đồng có thể được ghi như sau:

Đơn giá: 300 USD/MT theo điều kiện FOB cảng Hải Phòng Incoterms 2010. Giá này bao gồm cả chi phí bao bì và chi phí bốc hàng lên tàu.

Tổng trị giá: 2.000.000.0 USD (Hai triệu đô la Mỹ chẵn)

Trên đây là toàn bộ thông tin về điều khoản giá cả trong hợp đồng mà các bạn cần biết. Hãy liên hệ với Aramex để nhận được thông tin tốt nhất!

 

Rate this post