Điều kiện DAP là gì? Trách nhiệm giữa người mua và người bán trong DAP

điều kiện dap là gì

Điều kiện DAP được quy định rất rõ trong Incoterms (điều khoản thương mại Quốc tế). Vậy thực sự điều kiện DAP là gì? Trách nhiệm giữa hai bên tham gia mua hàng sẽ phải thực hiện những gì? Hãy cùng Aramex tìm hiểu thông tin về điều kiện này để hiểu rõ hơn nhé!

1. Khái niệm về điều kiện DAP – Điều kiện DAP là gì? 

DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi rủi ro tới địa điểm đó. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó. Nếu người bán, theo hợp đồng vận tải phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Điều kiện DAP yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nếu có. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu hoặc làm các thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu các bên muốn người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế và chi phí liên quan đến nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DDP.

Xem thêm: Ý nghĩa của Incoterms trong thương mại Quốc tế là gì?

Incoterms là gì?

2. Trách nhiệm giữa người mua và người bán được quy định trong điều kiện DAP cụ thể là gì?

Trách nhiệm của người bán trong điều kiện giao hàng DAP:

điều kiện dap là gì

+ Trucking đầu xuất

+ Thuê phương tiện vận tải (máy bay, tàu biển)

+ Local Charge đầu xuất

+ Local Charge đầu nhập

+ Thông quan hàng xuất khẩu

+ Đóng thuế xuất khẩu ( Nếu có )

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc hàng xuất từ kho người bán đến khi hàng được giao tại điểm chỉ định thuộc nước người mua.

Trách nhiệm của người mua trong điều kiện giao hàng DAP:

+ Trucking đầu nhập từ điểm chỉ định về kho của người mua

+ Thông quan hàng nhập khẩu

+ Đóng thuế nhập khẩu

+ Chịu toàn bộ chi phí từ lúc nhận hàng tại điểm chỉ định về kho của người mua.

Xem thêm: Tiêu chuẩn 5S là gì?

Tại sao phải thực hiện theo tiêu chuẩn 5S?

3. Các rủi ro trong điều kiện giao hàng DAP là gì?

Rủi ro từ người bán chuyển sang người mua khi người bán hoàn tất việc giao hàng đến địa điểm thỏa thuận trong hợp đồng và sẵn sang dở hàng khỏi phương tiện vận tải. Chi phí dở hàng sẽ được thỏa thuận như trên hợp đồng.

4. Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện DAP

Theo điều kiện DAP, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng để phòng tránh rủi ro, khuyến khích bên có đoạn rủi ro dài hơn mua bảo hiểm cho lô hàng.

điều kiện dap

Ví dụ: hàng hóa được chuyển rủi ro từ người bán sang người mua tại điểm chỉ định thuộc nước người mua. Tức là đoạn rủi ro của người bán trong trường hợp này là từ kho người bán đến địa điểm chỉ định tại nước người mua. Đoạn này kéo dài và mang lại rủi ro cao cho người bán trong quá trình vận chuyển. Qua đó khuyến khích người bán trong trường hợp này mua bảo hiểm cho lô hàng để bảo vệ lợi ích của mình.

Hi vọng qua bài viết trên, các bạn sẽ hiểu về điều kiện DAP là gì và có những thông tin hữu ích nhất. Hãy liên hệ với Aramex để được hỗ trợ thông tin tốt nhất cùng dịch vụ hỗ trợ tốt nhé.

Rate this post