Giấy phép CITES là gì? Những nội dung trên giấy phép CITES

giấy phép cites là gì

Bên cạnh công ước CITES mà bài viết trước Aramex đã hướng dẫn bạn về nội dung thì các bạn còn phải chú ý đến giấy phép CITES nữa nhé. Vậy các bạn hiểu về giấy phép CITES là gì? Có những thông tin nào được thể hiện trên nội dung giấy phép CITES mà các bạn cần phải lưu ý? Hãy cùng tìm hiểu với Aramex nhé.

Trước khi tìm hiểu về Giấy phép CITES là gì, hãy tìm hiểu qua công ước CITEs nhé!

Giấy phép CITES là gì? – Khái niệm cơ bản về công ước CITES: 

giấy phép cites là gì

Thuật ngữ CITES được viết tắt từ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Đây là Công ước về thương mại quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp – Gọi tắt là công ước CITES là hiệp ước đa phương của các nước trên thế giới để bảo vệ động vật hoang dã.

Năm 1994, Việt Nam tham gia và trở thành thành viên thứ 121của Công ước CITES. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển gây nuôi và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp nhằm thực thực thi Công ước này.

Hiện nay, Cơ quan quản lý CITES được đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Cơ quan quản lý CITES bao gồm:

 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 • Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
 • Viện Khoa học Lâm nghiệp
 • Viện ngiên cứu Hải sản.

Xem thêm: Dropshipping là gì?

Chứng nhận lưu hành tự do là gì?

Mục đích của công ước CITES là gì? 

Công ước cites được đưa ra nhằm đảm bảo rằng việc thương mại quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã, mà không đe dọa đến sự sống còn của các loài này trong tự nhiên. Công ước gồm nhiều cấp độ khác nhau để bảo vệ hơn 34.000 loài động và thực vật.

Việt Nam là thành viên thứ 121 của Công ước cites từ năm 1994. Để thực thi công ước này Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Giấy phép CITES là gì? 

Giấy phép CITES hay chứng chỉ CITES là loại giấy tờ do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp nhằm hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loại động, thực vật quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES. Giấy phép do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu mẫu vật các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.

Những quy định về giấy phép CITES – Những quy định đó là gì? 

1. Giấy phép CITES được qui định áp dụng cho việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm.

Giấy phép CITES phải được ghi đầy đủ thông tin, dán tem CITES hoặc mã vạch, kí và đóng dấu của Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam.

2. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm được qui định áp dụng cho mẫu vật lưu niệm qui định tại các Phụ lục CITES. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm phải được ghi đầy đủ thông tin, có chữ kí, họ và tên của chủ cơ sở nuôi, trồng.

3. Chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước được qui định áp dụng cho các mẫu vật tiền Công ước.

4. Thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu và tái xuất khẩu là 06 tháng; thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép nhập khẩu là 12 tháng, kể từ ngày được cấp.

5. Giấy phép, chứng chỉ CITES chỉ được cấp một bản duy nhất và luôn đi kèm lô hàng/mẫu vật CITES.

6. Cơ quan cấp giấy phép CITES, chứng chỉ mẫu vật tiền công ước là Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam.

7. Cơ sở chế biến, kinh doanh trực tiếp cấp chứng chỉ CITES mẫu vật lưu niệm.

Hồ sơ được quy định trong giấy phép CITES là gì? 

giấy phép cites

1. Nhập khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại:

Bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn vị đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

Trường hợp mẫu vật nhập khẩu là động vật, thực vật hoang dã còn sống, hồ sơ còn bắt buộc có các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi, giữ, chăm sóc đối với động vật, thực vật trên cạn của Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản ở cấp tỉnh đối với các loại thủy sinh; xác nhận của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam về việc nhập khẩu mẫu vật đó không ảnh hưởng xấu đến môi trường và việc bảo tồn các loài động, thực vật trong nước; quyết định công nhận giống vật nuôi mới, cây trồng mới và đưa vào Danh mục giống vật nuôi, giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh của Cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp loài động, thực vật đó lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam.

Trường hợp nhập khẩu vì mục đích thương mại thường sẽ chịu nhiều thủ tục hơn các trường hợp còn lại.

2. Nhập khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại

Bộ hồ sơ bao gồm: giấy phép cites là gì

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc văn bản xác nhận quà biếu, cho, tặng, ngoại giao do Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao)
 • Bản sao chụp quyết định giử mẫu vật đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễn xiếc của Cơ quan có thẩm quyền (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc);
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp.

3. Nhập khẩu mẫu vật săn bắn:

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp.

Trình tự và cách thức thực hiện thủ tục đề nghị cấp các loại giấy phép, chứng chỉ CITES áp dụng như sau:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho mỗi lần đề nghị cấp phép đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hoặc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phía Nam.

Thủ tục xin giấy phép CITES – Những thủ tục đó cụ thể là gì? 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhập hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES.

Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận , thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan Khoa học CITES và Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên có liên quan thì trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 1 giấy phép, chứng chỉ gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

Trên đây là toàn bộ thông tin về giấy phép CITES là gì mà Aramex muốn truyền tải cho bạn. Nếu cần tìm thêm thông tin nào, hãy cùng tìm hiểu thêm qua điện thoại trực tiếp cùng Aramex nhé.

Rate this post