Hợp đồng giao nhận hàng hóa – Những thông tin cơ bản

hợp đồng giao nhận hàng hóa

Với mỗi công việc cần thiết, việc thiết lập hợp đồng được xem là trung gian để làm “vật chứng” giữa hai bên tham gia. Vậy trong ngành Logistics, hợp đồng giao nhận hàng hóa được hiểu như thế nào? Có những thông tin gì liên quan? Hãy cùng Aramex tìm hiểu nhé!

Xem thêm:

Những thông tin cơ bản về hợp đồng ngoại thương 

Soạn thảo hợp đồng thương mại ngoại thương như thế nào?

1. Hợp đồng dịch vụ Logistics giao nhận hàng hóa được hiểu là gì?

Hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa thuận, theo đó một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa, còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ.

2. Một số đặc điểm cơ bản về hợp đồng giao nhận hàng hóa:

Hợp đồng  dịch vụ logistics có những đặc điểm sau:

hợp đồng giao nhận hàng hóa

+ Là hợp đồng song vụ, hợp đồng ưng thuận và mang tính chất đền bù;

+ Chủ thể của hợp đồng: Bên làm dịch vụ  phải là thương nhân, còn khách hàng có thể là thương nhân hoặc không là thương nhân.

+ Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ gắn liền với hoạt động mua bán, vân chuyển hàng hóa như: tổ chức việc vận chuyển hàng hóa, giao hàng hóa cho người vận chuyển, làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để vận chuyển hàng hóa v.v..

+ Hình thức của hợp đồng:  không bắt buộc bằng văn bản.

Xem thêm: Phí Handling Charge là gì?

3. Những nội dung về bản hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa trong Logistics: 

Luật thương mại không quy định cụ thể về các nội dung chủ yếu của hợp đồng dịch vụ logistics nhưng với tính chất của hợp đồng dịch vụ thì hợp đồng dịch vụ logistics có các nội dung chủ yếu sau:

+ Nội dung công việc mà khách hàng ủy nhiệm cho bên làm dịch vụ giao nhận hàng hóa thực hiện;

+ Các yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ;

+ Thù lao dịch vụ và các chi phí liên quan đến việc thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa; nghĩa vụ thanh toán thù lao và các chi phí dịch vụ;

+ Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ;

+ Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách nhiệm đối với người làm dịch vụ;

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, các bên có thể thỏa thuận và ghi trong hợp đồng những nội dung khác.

Như vậy, hoạt động này có nội dung rất “ mở ”, các bên có thể thoải mái lựa chọn các dịch vụ cung cấp và tùy theo từng loại hình dịch vụ để ký kết những nọi dung cụ thể.

4. Những điều khoản được quy định trong bản hợp đồng giao dịch nhận hàng hóa mà bạn cần biết! 

Cũng giống như các hợp đồng thương mại thông thường, ngoài phần mở đầu, hợp đồng giao nhận bao gồm các điều khoản sau:

hợp đồng giao nhận

Điều 1: Nội dung công việc

Điều khoản này thường phải mô tả hàng hóa, thời gian, tuyến đường vận chuyển, người liên hệ khi cần thiết.

Điều 2: Nguyên tắc chung

– Bên ủy thác phải cung cấp thông tin về hàng vận chuyển và các chứng từ kèm theo.

– Lập giấy yêu cầu vận chuyển

Điều 3: Trách nhiệm của các bên 

– Bên ủy thác: Cung cấp thông tin đầy đủ về hàng hóa và các chứng từ cần thiết, chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý của lô hàng và đảm nhiệm kiểm tra giám định hàng hóa, chuẩn bị kho bãi đảm bảo cho tiện chuyên chở ra vào, chịu mọi chi phí phát sinh nếu thay đổi địa điểm, thời gian mà không báo trước cho bên nhận ủy thác, mua bảo hiểm cho hàng hóa, thanh toán đầy đủ chi phí đúng thời hạn.

– Bên nhận ủy thác: chịu toàn bộ trách nhiệm làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa đúng quy định, thông báo cho các bên có liên quan biết, bồi thường thiệt hại đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa nếu do lỗi của mình, hỗ trợ đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm, chuyển toàn bộ chứng từ có liên quan cho bên ủy thác sau khi giao nhận hàng hóa.

Điều 4: Thanh toán

Điều khoản này cần làm rõ:

Chi phí: Cước phí vận chuyển, chi phí bốc, dỡ hàng, chi phí lưu xe, lưu cont, lưu bãi, chi phí nâng hạ tại cảng, phụ phí xếp dỡ, phí D/O, phí kiểm hóa, giám định, kiểm dịch, hun trùng,…

Phương thức, đồng tiền, thời gian thanh toán.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hợp đồng giao nhận hàng hóa cũng như những điều khoản bạn cần biết trong một bản hợp đồng. Nếu như còn muốn tìm thêm thông tin nào, hãy liên hệ Aramex để cập nhật thêm nhé!

Rate this post