VGM là gì? Những thông tin cơ bản trên VGM mà bạn cần biết!

vgm là gì

Một trong những loại phiếu được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hay logistics đó chính là VGM. Vậy bạn về phiếu VGM là gì chưa? Những thông tin nào trên phiếu này mà bạn cần phải nắm được? Hãy cùng Aramex tìm hiểu về phiếu VGM nhé.

Phiếu VGM là gì? 

VGM (Verified Gross Mas) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng, quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Mục đích chủ yếu của công ước solas là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, và khai thác tàu để bảo vệ an toàn sinh mạng cho tất cả mọi tuyền viên trên tàu bao gồm cả hành khách

vgm là gì

Tại thời điểm được thông qua 01/11/1974 solas 74 chỉ bao gồm các điều khoản và 9 chương trong đó gồm 1 chương quy định chung và 8 chương kỹ thuật. Các điều khoản nêu ra các quy định chung về các thủ tục ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, thông qua, tán thành, có hiệu lực, hủy bỏ, bổ sung, sửa đổi….đối với công ước các chương đưa ra các tiêu chuẩn đối với kết cấu tàu, trang thiết bị và khai thác tàu đảm bảo an toàn. Các điều khoản đã được sửa đổi bởi nghị định thư 1978.2.

Xem thêm: Phí vệ sinh Container là gì? 

Consignee là gì?

Với việc sử dụng phiếu VGM, mục đích sử dụng phiếu này là gì? 

Một thủ tục quan trọng và cần thiết để hãng tàu biết trọng lượng container hàng, để kiểm soát tải trọng, và phục vụ cho công tác xếp dỡ hàng lên xuống tàu. Từ đó ta nhận thấy rằng:

  • Nếu trọng lượng hàng trong container vượt quá tải trọng đóng hàng cho phép, hãng tàu có quyền từ chối vận chuyển hàng, hoặc yêu cầu rút bớt tải trước khi được xếp lên tàu.
  • Khi biết trọng lượng từng container hàng, bộ phận khai thác tàu sẽ biết cách bố trí sắp xếp vị trí tối ưu cho từng container hàng trên tàu, theo nguyên tắc chung: hàng nặng hơn xếp xuống phía dưới. Có phần mềm tính toán để chọn phương án đảm bảo tính ổn định và an toàn cho tàu.

=> VGM chỉ liên quan đến chủ hàng, cảng, và hãng tàu, chứ không liên quan đến việc làm thủ tục hải quan. Trên thực tế, thì người làm thủ tục tục nộp phiếu VGM cho cảng (hoặc hãng tàu), chứ không nộp cho cán bộ hải quan.

Những nội dung chính nào được thể hiện trên phiếu VGM, những nội dung đó là gì? 

vgm

Nội dung chính của phiếu VGM như sau:

  • Tên người gửi hàng, địa chỉ, số điện thoại
  • Thông số container: số container, loại container, khối lượng lớn nhất, xác nhận khối lượng lớn nhất…
  • Ngoài ra, còn có phần cam kết của chủ hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên VGM.

Thông tin bắt buộc khai báo VGM

Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu

Container Number / Số container

Verified Weight / Trọng lượng xác minh

Unit of Measurement / Đơn đo lường

Responsible Party (Shipper named on the carrier’s bill of lading) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MBL)

Authorized Person / Người được uỷ quyền

Có thể bổ sung thêm các thông tin khác, tất nhiên là không bắt buộc gồm:

Weighing Date / Ngày cân

Shipper’s Internal Reference / Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng

Weighing Method / Cách tính VGM

Ordering Party / Bên mua

Weighing Facility / Dụng cụ cân

Country of Method 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2)

Documentation Holding Party / Bên giữ chứng từ

Xem thêm: Quy trình nhập khẩu điều hòa lạnh không khí như thế nào?

Quy trình xác nhận VGM là gì? 

tìm hiểu về vgm

Hàng container đóng tại kho làm theo quy trình như sau:

Bước 1: Đăng ký cân hàng tại kho

Bước 2: Chủ hàng hoặc công ty forwarder/ logistics phối hợp cùng bộ phận cân hàng ở khi giám sát việc cân VGM.

Bước 3: Kho hàng cấp 2 bản VGM gồm: 1 bản VGM do chủ hàng giữ và 1 bản lưu giữ tại kho.

Nếu VGM cân được vượt quá trọng lượng tối đa thì chủ hàng phải bỏ bớt hàng và khi cân đạt trọng lượng tiêu chuẩn VGM lúc đó mới được thông qua và xếp lên tàu

Bước 4: Chủ hàng sẽ đưa phiếu cân (Phiếu VGM) cho hãng tàu.

Hàng container đóng tại bãi.

Bước 1: Đóng tiền phí cho thương vụ cảng  hoặc phát hành chứng từ TCT, nhận hóa đơn và phiếu xuất nhập bãi

Bước 3: chủ hàng nhập phiếu xuất nhập bãi cho nhân viên để tiến hành cân container

Bước 3 và bước 4 tương tự như trên.

Đối với hàng lẻ LCL

Bước 1: Chủ hàng đóng tiền tại thương vụ cảng để nhận phiếu xuất nhập khẩu (nhận hàng và cân hàng)

Bước 2: Chủ hàng nộp phiếu xuất nhập kho cho để cân hàng. Sau khi cân và xác định được VGM thì nộp phiếu đó cho đơn vụ vận chuyển.

Trên đây là toàn bộ những thông tin của Aramex để giải đáp về phiếu VGM là gì. Nếu bạn cần tìm thêm thông tin kiến thức nào, hãy liên hệ ngay Aramex hoặc truy cập website nhé.

Rate this post