Xây dựng giá hàng xuất khẩu như thế nào?

xây dựng giá hàng xuất khẩu

Đối với công việc trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng giá hàng xuất khẩu là khâu quan trọng để có thể đánh giá cũng như tạo được lợi nhuận đối với doanh nghiệp kinh doanh. Vậy việc đánh giá, xây dựng được thực hiện thế nào? Hãy cùng Aramex tìm hiểu nhé!

I. Cách xác định giá trị hải quan hàng hóa xuất khẩu – Xây dựng giá hàng xuất khẩu như thế nào? 

1. Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được giao tại cửa khẩu xuất: là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

xây dựng giá hàng

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại, trừ phí bảo hiểm quốc tế (I, nếu có), phí vận tải quốc tế (F) từ cửa khẩu xuất đến địa điểm giao hàng;

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở trong nội địa Việt Nam thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại, cộng thêm các chi phí nếu phát sinh như: Phí vận tải nội địa và các chi phí có liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; Phí bảo hiểm của hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; Chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu phát sinh từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất.

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp với hàng hóa xuất khẩu

2. Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp này được xác định từ giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang được xác định trị giá.

3. Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam

Trị giá hải quan của hàng hóa theo phương pháp này được xác định từ giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam ghi trên hóa đơn bán hàng tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu của lô hàng đang được xác định trị giá cộng với phí vận tải nội địa và các chi phí khác có liên quan để đưa hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

giá hàng

Giá bán hàng hóa giống hệt hoặc tương tự với hàng xuất khẩu tại thị trường Việt Nam phải được thể hiện trên sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và được ghi chép, phản ánh theo quy định của pháp luật về kế toán Việt Nam. Trường hợp có nhiều mức giá bán tại cùng một thời điểm thì lấy mức giá bán có số lượng bán lũy kế lớn nhất.

4. Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa trong xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại

Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu được xác định bằng cách sử dụng giá bán hàng hóa tổng hợp từ các nguồn thông tin theo quy định sau khi quy đổi về giá bán đến cửa khẩu xuất của hàng hóa xuất khẩu đang được xác định trị giá hải quan.

Trường hợp có nhiều trị giá hải quan sau khi quy đổi thì sử dụng trị giá hải quan thấp nhất; không sử dụng trị giá hải quan của các lô hàng giống hệt hoặc tương tự có nghi vấn theo quy định.

Ngoài ra, trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có hợp đồng mua bán và không có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu là trị giá khai báo. Khi có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định

II. Xây dựng giá hàng trong xuất khẩu như thế nào? 

1. Xây dựng giá hàng dựa trên cơ sơ sở để xây dựng giá cả trong xuất khẩu

Việc định giá xuất khẩu thường bị tác động bởi các yếu tố:

– Sự chấp nhận giá của khách hàng

– Bản chất của sản phẩm

– Đồng tiền sử dụng trong thanh toán, sự biến động tỷ giá.

– Trách nhiệm của các bên qua các điều kiện thương mại quốc tế FOB, CIF, CIP,…

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp trong xuất khẩu thế nào?

2. Xây dựng giá cả trong xuất khẩu dựa vào quy trình xây dựng giá cả

Bước 1: Chọn mục tiêu định giá

Bước 2: Xác định nhu cầu của thị trường

Bước 3: Xác định chi phí 

Bước 4: Phân tích giá của đối thủ cạnh tranh

Bước 5: Chọn kỹ thuật định giá

Bước 6: Xác định giá cuối cùng cho sản phẩm

xây dựng giá hàng xuất khẩu

Lựa chọn mục tiêu định giá có thể sẽ là: tồn tại; hoặc tối đa hóa lợi nhuận; hoặc dẫn đầu về chỉ tiêu thị phần; hoặc dẫn đầu về chỉ tiêu chất lượng.

Sự thay đổi của cầu qua giá được thể hiện qua độ co dãn của đường cầu theo giá của hàng hóa. Xác định chi phí cấu thành giá cả hàng hóa. Nếu chi phí của mình quá cao so với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ rơi vào thế bất lợi và ngược lại. 

Phân tích giá cả và chất lượng hàng hóa của đối thủ cạnh tranh để có sự thay đổi giá, tạo thế cạnh tranh có lợi. Nhưng trong kinh doanh chúng ta cũng phải ý thức được sự thya đổi giá cả của đối thủ cạnh tranh để có các biện pháp điều chỉnh thích hợp.

Khi lựa chọn kĩ thuật định giá, các doanh nghiệp có thể định giá trên chi phí kinh doanh, hoặc định giá trên cơ sở chi phí cộng thêm.hoặc phân tích điểm hòa vốn và định giá theo lợi nhuận; hoặc thay đổi chất lượng hàng hóa theo giá đã định; hoặc định giá theo thời gian; hoặc định giá theo sự chấp nhận của người mua.

Khi lựa chọn mức giá tối ưu cuối cùng, các doanh nghiệp nên cân nhắc : mức giá dự kiến phải thống nhất với hệ thống chính sách giá của doanh nghiệp; kiểm tra ảnh hưởng của mức giá dự kiến đến các đối tác (đại lý, nhà bán buôn, người tiêu dùng,..)

Xem thêm: Vận dụng Incoterms trong Logistics như thế nào?

3. Việc xây dựng giá cả trong xuất khẩu dựa vào kỹ thuật điều chỉnh giá cả

Các doanh nghiệp khi định giá thường điều chỉnh giá cả cho phù hợp với từng loại đối tác. Các điều chỉnh đó thường là: định giá có giảm giá; định giá có phân biệt theo khách hàng, theo thời gian hoặc theo sản phẩm; định giá theo tâm lý; định giá để quảng cáo.

Định giá xuất khẩu thường được thực hiện bằng phương pháp tiếp cận chi phí sau đó cộng thêm lợi nhuận định mức

Bảng cơ cấu giá hàng xuất khẩu theo điều kiện FOB, CFR, CIF

1

 

Giá thành xí nghiệp của một đơn vị hàng hóa
2 Chi phí đóng gói,bao bì, mã kí hiệu

 

3 Chi phí bốc, xếp, vận chuyển hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp
4 Chi phí maketing
5 Lãi doanh nghiệp
6 Chi phí vận chuyển hàng ra cảng
7 Chi phí cảng vụ: bốc hàng, thuê kho
8 Lệ phí làm thủ tục xuất khẩu: xin giấy phép, làm thủ tục hải quan, kiểm dịch,…
9 Chi phí giám định
10 Chi phí vận tải đơn
  Giá FOB 
11 Chi phí vận tải từ cảng đi tới cảng đến
12 Chi phí dỡ hàng tại cảng đến
13 Lệ phí cảng đến
  Giá CFR
14 Chi phí bảo hiểm trên đường vận chuyển
  Giá CIF

Trên đây là ví dụ về cách tính giả cả theo từng điều kiện giao hàng, bạn có thể tham khảo thêm về 11 điều kiện giao hàng trong Incoterms qua bài viết sau. 

Khi bạn hiểu rõ được điều kiện giao hàng, bạn sẽ xác định được khung giá cả của hàng hóa, từ khung giá cả đó, bạn sẽ đi vào từng phần giá cả để xác định chính xác số tiền phải trả cho từng loại chi phí.

Vì vậy, thông tin mặt hàng, loại hàng (hàng thông thường hay hàng nguy hiểm,..)số kg, số cont, số kiện, thông tin địa điểm giao hàng, loại hình vận chuyển,… càng cụ thể bao nhiêu thì việc định giá càng chi tiết, dễ dàng và chính xác bấy nhiêu.

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả nhập khẩu công việc như thế nào?

Bài viết trên phần nào đã giúp bạn hiểu được vai trò của việc xây dựng giá hàng trong xuất khẩu phải không? Nếu còn chưa rõ thông tin nào, hãy liên hệ ngay với Aramex để nhận được lời tư vấn nhé!

Rate this post