Điều kiện CIP trong Incoterms 2010 là gì?

điều kiện cip trong incoterms 2010

Điều kiện CIP là một trong 11 điều kiện cơ bản được quy định trong Incoterms. Vậy điều kiện CIP trong Incoterms 2010 được hiểu như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu cùng Aramex nhé!

Xem thêm: Những cách nhớ 11 điều kiện trong Incoterms mà bạn không thể bỏ lỡ!

Điều kiện CIP được hiểu như thế nào?

Điều kiện CIP là phương thức mà khi người bán giao hàng cho người chuyên chở tại nơi thoả thuận và người bán ký hợp đồng vận tải và trả mọi chi phí vận chuyển cần thiết để đưa hàng tới nơi quy định.

Người bán còn phải ký hợp đồng bảo hiểm để tránh những rủi ro mất mát về hàng hoá mà người mua phải chịu trong quá trình vận chuyển. Theo quy tắc CIP người bán chỉ phải mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. Nếu người mua muốn được bảo hiểm ở mức cao hơn, người mua cần hoặc thoả thuận với người bán một cách rõ ràng về việc này hoặc tự mua bảo hiểm bổ sung.

Người bán hoàn thành nghĩa vụ khi giao hàng đến người chuyên chở chứ không phải khi hàng hoá tới nơi đến.

điều kiện cip trong incoterms 2010

Vì có sự phân chia về 2 địa điểm ảnh hưởng đến rủi ro và chi phí, các bên nên xác định chính xác nơi giao hàng (hàng đến người mua) và nơi đến quy định (người bán ký hợp đồng vận tải)

Xem thêm: Soạn thảo hợp đồng ngoại thương thế nào?

Nếu có nhiều người chuyên chở thì nơi đến quy định mặc định là người chuyên chở đầu tiên do người bán chọn nếu các bên không thoả thuận địa điểm cụ thể.

Các bên nên quy định chính xác nơi đến trong hợp đồng vì đó là nơi người bán chịu chi phí đến điểm đó. Người bán nên ký hợp đồng vận tải, nếu người bán chịu những chi phí về dỡ hàng tại nơi đến quy định, người bán không có quyền đòi lại chi phí đó từ người mua nếu không có thoả thuận từ các bên.

Quy tắc CIP quy định người bán thông quan xuất khẩu cho hàng hoá và không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, thanh toán các chi phí liên quan đến hải quan nhập khẩu.

2. Trách nhiệm của người bán và người mua được quy định với điều kiện giao hàng CIP trong Incoterms 2010 như thế nào?

Cụ thể trách nhiệm của người bán và người mua trong điều kiện giao hàng CIP như sau:

Trách nhiệm của người bán được quy định với điều kiện CIP trong Incoterms 2010

điều kiện giao hàng cip

Cung cấp hàng hóa, hóa đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán.

Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá.

Chịu trách nhiệm về hợp đồng vận tải với bên chuyên chở và chịu chi phí bảo hiểm hàng hoá như thoả thuận trong hợp đồng. Người bán phải cung cấp các thông tin về việc mua bảo hiểm cho người mua.

Chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan về hàng hoá cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho bên chuyên chở như cước phí vận tải, chi phí phát sinh, chi phí xếp, dỡ hàng tại nơi đến,… trừ các chi phí do người mua trả theo quy định.

Người bán phải thanh toán các khoản chi phí cần thiết như kiểm tra, cân, đo, đong, đếm, đóng gói bao bì, mã kí hiệu, chi phí về xem xét các tiêu chuẩn của hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Người bán phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá cho người mua.

Xem thêm: Điều kiện DDP là gì?

Trách nhiệm của người mua được quy định cụ thể tại điều kiện CIP trong Incoterms 2010

cip

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá.

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán liên quan đến các hợp đồng vận tải, bảo hiểm, chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết hỗ trợ người bán.

Người mua phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến rủi ro và chi phí của hàng hoá kể từ khi người bán hết trách nhiệm tại nơi đến quy định như chi phí về vận tải, dỡ hàng,…trừ các chi phí mà người bán đã trả theo quy định.

Người mua phải nhận hàng khi hàng đến điểm giao hàng đã thoả thuận.

Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hóa cho người bán.

Aramex đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về điều kiện CIP trong Incoterms 2010. Nếu bạn còn thắc mắc thêm thông tin kiến thức ngành hay dịch vụ vận tải nào khác, hãy liên hệ với Aramex để được hỗ trợ thông tin tốt nhất nhé.

Rate this post