Những loại hàng hóa nào bị cấm xuất khẩu ?

hàng hóa cấm xuất khẩu

Với việc xuất khẩu, phải có khâu kiểm tra thủ tục hải quan thì mới có thể xuất khẩu hàng hóa đi được. Vậy trong quá trình xuất khẩu, những loại hàng hóa nào bị cấm xuất khẩu? Hãy cùng Aramex tìm hiểu những mặt hàng bị cấm xuất khẩu ở Việt Nam nhé.

1. Văn bản pháp lý về những loại hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu:

hàng hóa xuất khẩu

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 • Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Cấm XNK một số loài động thực vật hoang dã
 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT 08/09/2006 Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng chất CFC cấm NK
 • Quyết định 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Cho phép NK một số sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm NK
 • Quyết định 69/2004/QĐ-BNN 03/12/2004 Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu
 • Quyết định 78/2004/QĐ-BNN 31/12/2004 Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu
 • Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015 Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại
 • Thông tư 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Quy định loại di vật, cổ vật không được xuất khẩu
 • Thông tư 25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Danh mục vật liệu amiăng cấm nhập khẩu
 • Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Cấm nhập khẩu thiết bị thông tin đã qua sử dụng
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 40/2017/TT-BQP 23/02/2017 Danh mục hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; Danh mục cấm sử dụng tại VN

Xem thêm: Xuất khẩu tại chỗ là gì?

Điều kiện DAP là gì?

Chi tiết cụ thể danh mục những hàng hóa bị cấm làm thủ tục xuất khẩu từ Việt Nam đi nước ngoài

hàng hóa cấm xuất khẩu

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU
(Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới; hàng hóa viện trợ Chính phủ, phi Chính phủ.

DANH MỤC HÀNG HÓA BỊ CẤM XUẤT KHẨU

STT

Mô tả hàng hóa

Bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý

1

Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự. Bộ Quốc phòng

2

Các sản phẩm mật mã sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước. Bộ Quốc phòng

3

a) Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.b) Các loại sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy tại Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

a) Các loại xuất bản phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.b) Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính. Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc; mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, IB theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP xuất khẩu vì Mục đích thương mại.b) Mẫu vật và sản phẩm chế tác của loài: tê giác trắng (Ceratotherium simum), tê giác đen (Diceros bicomis), với Châu Phi (Loxodonta africana).

c) Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm I.

d) Các loài thủy sản thuộc Danh Mục loài thủy sản cấm xuất khẩu.

đ) Giống vật nuôi và giống cây trồng thuộc Danh Mục giống vật nuôi quý hiếm và giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định của Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 và Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

a) Hóa chất Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.b) Hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật hóa chất. Bộ Công Thương

Xem thêm: Nhập khẩu dâu tây vào Việt Nam như thế nào?

Trên đây là những mặt hàng hóa cấm xuất khẩu mà các bạn cần phải biết để phục vụ công việc của mình. Hãy liên hệ ngay với Aramex để được hỗ trợ.

Rate this post