Tờ khai vận chuyển độc lập là gì? Những thông tin liên quan về tờ khai

tờ khai vận chuyển độc lập

Tờ khai vận chuyển độc lập là gì? Những thông tin có liên quan đến tờ khai vận chuyển bạn cần nắm được là gì? Hãy cùng Aramex tìm hiểu toàn bộ thông tin qua bài viết này nhé.

Xem thêm: Phí D/O là gì?

ULD là gì?

Tàu Container là gì?

Tờ khai vận chuyển độc lập OLA là gì? 

OLA là tờ khai vận chuyển để cơ quan Hải quan cấp phép vận chuyển là hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hàng hóa khác đang chịu sự giám sát hải quan, được phép vận chuyển giữa hai địa điểm lưu giữ hàng hóa. Hay nói đơn giản tờ khai vận chuyển này có chức năng tương tự như đơn xin chuyển cửa khẩu mà doanh nghiệp thường khai báo trên hệ thống điện tử trước đây.

Cách khai báo OLA: Dùng phần mềm VNACCS, trên thanh Menu vào phần Tờ khai hải quan, và chọn dòng Đăng ký tờ khai vận chuyển (OLA). Sau đó điền thông tin những mục cần thiết liên quan, và truyền tờ khai, tương tự như tờ khai hải quan xuất nhập khẩu.

Đối tượng nào được sử dụng OLA?

tờ khai vận chuyển độc lập

Đối tượng Người khai có thể thực hiện nghiệp vụ này bao gồm người xuất khẩu, người nhập khẩu, hãng vận tải, đại lý hải quan và công ty logistic.

Để thực hiện việc sửa thông tin của tờ khai vận chuyển đã khai nhưng chưa đăng ký, người sửa phải là người đã thực hiện việc khai báo.

Những mặt hàng nào cần sử dụng đến tờ khai vận chuyển hàng hóa độc lập? 

Tất cả những loại hàng hóa cần được kiểm tra, giám sát, thẩm định nhập khẩu hoặc vận chuyển trung gian, kiểm tra bãi đậu sân càng, kho hàng, kho ngoại quan, cảng cạn, giám sát đối với những hàng vận chuyển phát nhanh, kiểm tra hàng bưu chính., giám sát tập trung khi vận chuyển từ kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm tập kết, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát…

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu nhập hàng, đến kho CFS, rồi đến cảng cạn, chuyển tới kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, sẽ phải được kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, sau đó kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm tập kết đều cần tờ khai vận chuyển độc lập.

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu hải quan nhưng tiếp tục được vận chuyển đến cảng đích được ghi trên hóa đơn hoặc kho hàng không kéo dài.

Loại hàng hóa được nhập khẩu ở nước ngoài, sau đó vận chuyển từ cửa khẩu về kho ngoại quan, kho CFS, khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu , đến các cửa hàng miễn thuế và ngược lại

Những mặt hàng không phải niêm phong nhưng khi vận chuyển lại đóng ghép với hàng hóa bắt buộc phải niêm phong theo quy định tại khoản này;

Hàng hóa đặc biệt phải tái xuất theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm: Just in time là gì?

Thời điểm nào cần khai báo tờ khai vận chuyển độc lập? 

tờ khai vận chuyển

  • Người khai thực hiện việc khai báo chính thức xin cấp phép vận chuyển hàng hóa khi hàng hóa đã được tập kết đầy đủ tại địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.
  • Người khai có thể thực hiện việc khai báo trước thông tin xin cấp phép vận chuyển hàng hóa trước khi hàng hóa được tập kết đầy đủ tại địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
  • Người khai chỉ được phép thực hiện việc vận chuyển hàng hóa khi thông tin khai báo xin cấp phép vận chuyển hàng hóa của Người khai đã được cơ quan hải quan phê duyệt.

Khi nào cần tiến hành tờ khai vận chuyển độc lập? 

Theo quy định tại Điều 33, thông tư 22-2014-TT-BTC thì những trường hợp sau đây cần khai báo vận chuyển:

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;
  • Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan/CFS/kho bảo thuế/các khu phi thuế quan và ngược lại;
  • Hàng hóa vận chuyển giữa các khu phi thuế quan;
  • Hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác.
  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Xem thêm: Dropshipping là gì?

E-Logistics là gì?

Những trường hợp nào hàng hóa được vận chuyển độc lập? 

Đối với vận chuyển độc lập thì những loại hàng hóa được sử dụng vận chuyển dưới sự giám sát của hải quan được niêm phong quy định tại Khoản 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC bao gồm:

tờ khai vận chuyển

Các loại mặt hàng hóa quá cảnh qua biên giới của đất nước Việt Nam. Trừ những loại hàng hóa E khoản 4 Điều này.

Các loại hàng hóa trung chuyển trừ trường hợp quy định tại điểm G khoản 4 Điều này.

Tất cả những loại hàng hóa cần được kiểm tra, giám sát, thẩm định nhập khẩu hoặc vận chuyển trung gian, kiểm tra bãi đậu sân càng, kho hàng, kho ngoại quan, cảng cạn, giám sát đối với những hàng vận chuyển phát nhanh, kiểm tra hàng bưu chính., giám sát tập trung khi vận chuyển từ kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm tập kết, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát…

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu nhập hàng, đến kho CFS, rồi đến cảng cạn, chuyển tới kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, sẽ phải được kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, sau đó kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm tập kết.

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu hải quan nhưng tiếp tục được vận chuyển đến cảng đích được ghi trên hóa đơn hoặc kho hàng không kéo dài. Trừ hàng hóa thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này

Bạn hãy nhớ những thông tin có liên quan đến vấn đề này để hiểu về tờ khai vận chuyển độc lập hơn nhé. Nếu như cần tìm hiểu thêm thông tin nào, hãy liên hệ với Aramex để được hỗ trợ.

3.7/5 - (8 bình chọn)