Những quy định về hun trùng hàng xuất khẩu bạn cần biết!

hun trùng hàng xuất khẩu

Với bài viết trước, các bạn đã giúp bạn hiểu về chứng nhận hun trùng trong công việc. Vậy bạn đã biết về hun trùng hàng xuất khẩu chưa? Có những thông tin nào bạn cần biết? Hãy cùng tìm hiểu với Aramex qua bài viết này nhé.

Xem thêm: Vận chuyển nhanh khu vực ASEAN

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn hun trùng ISPM15 – Những quy định về hun trùng đối với hàng xuất khẩu

Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp kiểm dịch thực vật nhằm làm giảm nguy cơ du nhập hoặc lây lan các dịch hại kiểm dịch thực vật liên quan đến gỗ và các vật liệu đóng gói bằng gỗ – Wood Packaging Materials (bao gồm vật chèn lót) làm từ gỗ tùng bách hoặc từ các loại gỗ thô khác được dùng trong thương mại quốc tế.

hun trùng hàng xuất khẩu

Các nước sau đây bắt buộc hun trùng, bao gồm: Usa, South America, Canada, EU, Australia, India.

Đặc biệt, Australia và New Zealand phải hun trùng theo tiêu chuẩn Afas là bắt buộc.

Cơ sở nào quy định việc hun trùng mặt hàng xuất khẩu:

Vật liệu đóng gói bằng gỗ thường được làm từ gỗ thô chưa qua chế biến hay xử lý nhằm loại bỏ, diệt trừ các dịch hại và do vậy đây là con đường du nhập và lây lan của các loài dịch hại. Hơn nữa các nguyên liệu đóng gói bằng gỗ thường hay được dùng lại, tái chế hoặc tái sản xuất (vật liệu đóng gói của một chuyến hàng nhập khẩu có thể tái sử dụng cho việc đóng gói cho các chuyến hàng khác để xuất khẩu).

Việc xác định nguồn gốc xuất xứ thực sự của các nguyên liệu đóng gói bằng gỗ là rất khó khăn, do vậy tình trạng kiểm dịch thực vật của những loại vật liệu này là không thể khẳng định được. Do đó, quá trình phân tích nguy cơ để xác định các biện pháp nào là cần thiết và việc tăng cường các biện pháp này thường xuyên là không thể đối với các nguyên liệu đóng gói bằng gỗ vì nguồn gốc và tình trạng kiểm dịch thực vật của chúng là không thể xác định được.

Chính vì vậy, tiêu chuẩn này quy định các biện pháp được chấp nhận ở phạm vi toàn cầu đã được phê chuẩn và có thể áp dụng cho các nguyên liệu đóng gói bằng gỗ đối với tất cả các nước để loại trừ các các nguy cơ đối với hầu hết các dịch hại kiểm dịch thực vật và giảm thiểu một cách đáng kể nguy cơ từ các dịch hại khác có thể liên quan đến nguyên liệu đóng gói.

Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ được điều chỉnh:

Hướng dẫn này áp dụng cho các nguyênliệu đóng gói bằng gỗ tùng bách và các loại gỗ khác mà có thể là con đường xâm nhập của các dịch hại thực vật tạo mối đe dọa chính cho các cây trồng sống. Chúng có thể là các pallet, tấm nâng, vật chèn lót, tấm gỗ kê, hòm, thùng, các bảng đỡ, các đai và các đồ chèn khác mà hầu hết các chuyến hàng nhập khẩu đều có, kể cả các lô hàng bình thường không phải là vật thể kiểm tra kiểm dịch thực vật.

Các biện pháp được phê chuẩn đối với nguyên liệu đóng gói bằng gỗ – Quy định về việc hun trùng với mặt hàng xuất khẩu:

hun trùng xuất khẩu

a/ Xử lý bằng hơi nóng (Heat treatment)

Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ được làm nóng phù hợp với quy định về nhiệt độ và thời gian cụ thể, nhằm đạt được nhiệt độ tối thiểu tại lõi gỗ là 560C trong thời gian 30 phút. Việc xử lý nhiệt được thể hiện bằng chữ HT trong dấu tiêu chuẩn.

b/ Khử trùng bằng Methyl Bromide (MB)

Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ (pallet, tấm nâng, vật chèn lót, tấm gỗ kê, hòm, thùng, các bảng đỡ, các đai và các đồ chèn khác) cần được khử trùng bằng Methyl Bromide. Việc xử lý này được ghi bằng chữ MB trong dấu tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn tối thiểu cho việc xử lý khử trùng bằng MB đối với nguyên liệu đóng gói bằng gỗ.Nhiệt độ tối thiểu khi thực hiện khử trùng không thấp hơn 100C.

Về liều lượng, có thể thấy một số nước quy định liều lượng MB như sau:

– Mỹ, Châu Âu, Canada: 50g/m3

– Hà Lan: thời gian ủ thuốc tối thiểu 24 giờ và Container rỗng cũng phải được thông thoáng làm sạch hơi thuốc cho tới khi đạt tới tiêu chuẩn của Hà Lan

– Taiwan: 80g/m3

– Nội Á: 48g/m3

  1. Khử trùng bằng hóa chất Aluminium Phosphide (AlP)

Thông tin về việc hun trùng: Danh mục dịch hại nguy hiểm nhất phải xử lý bằng HT hoặc MB:

Nhóm dịch hại sau liên quan đến nguyên liệu đóng gói bằng gỗ sẽ được loại trừ bằng biện pháp xử lý HT và MB phù hợp với quy định tại danh mục trên:

Nhóm dịch hại:
Côn trùng: AnobiidaeBostrichidaeBuprestidae

Cerambycidae

Curculionidae

Isoptera

Lyctidae ( with some exceptions for HT)

Oedemeridae

Scolytidae

Siricidae

Tuyến trùng: Bursaphelenchus xylophilus

Xem thêm: Hub Port là gì?

Trên đây là toàn bộ những quy định về hun trùng hàng xuất khẩu mà các bạn cần biết và nắm được. Nếu cần tìm hiểu thêm thông tin nào, hãy liên hệ Aramex để được hỗ trợ tốt nhất nhé

 

Rate this post