Quy định về an toàn thực phẩm đối với việc nhập khẩu hàng hóa

an toàn thực phẩm nhập khẩu

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được mọi người quan tâm và chú ý. Vậy có những quy định nào về việc an toàn thực phẩm nhập khẩu mà các bạn phải chú ý? Hãy cùng tìm hiểu với Aramex nhé.

Xem thêm: Những mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam

Ship hàng là gì?

Tại sao lại phải cần giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mọi mặt hàng xuất nhập khẩu? 

Việc xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các cơ sở tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà còn có ý nghĩa đối với sự quản lý nhà nước cũng như đối với người tiêu dùng.
an toàn thực phẩm nhập khẩu
 •  Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh; doanh nghiệp giúp nhà nước có thể quản lý chặt chẽ hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường. Đồng thời có sự can thiệp, xử lý kịp thời, đúng lúc đối với các cơ sở khi chưa có đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà tham gia vào kinh doanh, sản xuất trên thị trường.
 •  Mặt khác việc cấp giấy chứng nhận buộc các cơ sở sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện về an toàn đối với thực phẩm do cơ sở mình cung cấp. Có ý thức phòng ngừa và khắc phục tích cực đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.
 •  Đặc biệt đối với người tiêu dùng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như một bảng pháp lý, một lời bảo đảm thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của chủ cơ sở khẳng định đến khách hàng.

Xem thêm: Chiến lược Push và Pull trong Logistics

Những văn bản pháp luật quy định về việc an toàn thực phẩm đối với mặt hàng xuất cũng như nhập khẩu hàng hóa mà doanh nghiệp cần chú ý!

Quy định chung về An toàn thực phẩm

 • Công văn 1267/TCHQ-GSQL(2018) 09/03/2018 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018) 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Công văn 1682/TCHQ-VP(2018) 30/03/2018 Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018)
 • Công văn 5446/TCHQ-GSQL(2018) 19/09/2018 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
 • Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) 05/04/2018 Thực hiện kiểm tra ATTP nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Luật 55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
 • Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý vật liệu nổ, an toàn thực phẩm
 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

Quản lý An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế:

an toàn thực phẩm

 • Quyết định 125/QĐ-BYT(2015) 16/11/2015 Chỉ định Viện dinh dưỡng kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT 21/12/2015 Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm XNK
 • Thông tư 05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu, bao gói
 • Thông tư 14/2011/TT-BYT 01/04/2011 Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm
 • Thông tư 23/2018/TT-BYT 14/09/2018 Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Thông tư 43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Quản lý thực phẩm chức năng

Quản lý An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 • Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL(2018) 31/08/2018 Giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn thực phẩm NK thuộc quản lý của Bộ NNPTNT
 • Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK
 • Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
 • Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư liên quan đến quản lý, kiểm dịch thủy sản
 • Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT 16/03/2015 Kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 • Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010 Kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
 • Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013 Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
 • Văn bản 02/VBHN-BNNPTNT(2013) 19/12/2013 Hợp nhất Thông tư kiểm tra ATTP động vật NK
 • Văn bản 07/VBHN-BNNPTNT(2017) 11/04/2017 Hợp nhất Thông tư kiểm tra ATTP thủy sản xuất khẩu

Quản lý An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương:

vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Công văn 6321/BCT-KHCN(2018) 10/08/2018 Vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP
 • Quyết định 13659/QĐ-BCT(2015) 11/12/2015 Chỉ định Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 14366/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015 Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 14432/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015 Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 14433/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015 Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 14434/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015 Chỉ định Trung tâm TĐC 1 kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 14435/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015 Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 292/QĐ-BCT(2016) 20/01/2016 Chỉ định Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 422/QĐ-BCT(2016) 28/01/2016 Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) 21/12/2017 Danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng, ATTP trước khi thông quan của Bộ Công Thương
 • Thông tư 28/2013/TT-BCT 06/11/2013 Hướng dẫn kiểm tra ATTP nhập khẩu
 • Văn bản 09/VBHN-BCT(2018) 09/02/2018 Hợp nhất điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm Bộ Công Thương quản lý

Xem thêm: Vận chuyển chất lỏng trên máy bay – Những điều cần lưu ý!

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu là vấn đề được rất nhiều người quan tâm cũng như sự kiểm tra gắt gao nhiều bước. Vì thế mỗi doanh nghiệp cần chú ý và thực hiện nghiêm túc nhé.

Rate this post